mec. Agaty Rewerskiej
Panel logowania do materiałów szkoleniowych dla kursantów
Panel logowania dla wykładowców

Video - Konstruowanie apelacji cz.1
Konstruowanie apelacji cz.1

Video - Konstruowanie apelacji cz.2
Konstruowanie apelacji cz.2

Video - Konstruowanie apelacji cz.3
Konstruowanie apelacji cz.3

AKTUALNOŚCI

KONTAKTOWY ADRES EMAIL

Szanowni Państwo,

Uprzejmie prosimy byłych Kursantów o kierowanie korespondencji mailowej dotyczącej GALI oraz wszelkich innych spraw na adres ADEX@adexemplum.com.

Z poważaniem,

Sekretariat Szkoły Prawa Procesowego Ad Exemplum

 
SEKRETARIAT SZKOŁY W OKRESIE ŚWIĄTECZNYM

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że z uwagi na zbliżające się Święta Wielkanocne biuro Sekretariatu Szkoły w dniach 18 kwietnia (Wielki Piątek) i 21 kwietnia (Poniedziałek Wielkanocny) br. będzie nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy.

Z poważaniem,

Sekretariat Szkoły Prawa Procesowego Ad Exemplum

 

 
KURSY DO ZAWODOWYCH EGZAMINÓW PRAWNICZYCH W ROKU 2015
HARMONOGRAM

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że jeżeli pomiędzy harmonogramem znajdującym się w systemie a znajdującym się na stronie i w ofercie występują rozbieżności to należy kierować się harmonogramem wywieszonym na stronie (w ofercie). Rozbieżności, za które przepraszamy, wynikają z faktu wprowadzania właśnie danych do systemu.

Z poważaniem,

Sekretariat Szkoły Prawa Procesowego Ad Exemplum

 
KURSY DO ZAWODOWYCH EGZAMINÓW PRAWNICZYCH W ROKU 2015

Szanowni Państwo,

Informujemy, że rozpoczęliśmy zapisy na kursy do zawodowych egzaminów prawniczych w roku 2015. Oferta kursów zamieszczona jest powyżej w zakładkach przedmiotowych.

Mamy nadzieję, że poszerzony program Repetytorium zyska Państwa aprobatę.

Z poważaniem,

Sekretariat Szkoły Prawa Procesowego Ad Exemplum

 
RAJD TATRZAŃSKI – PROGRAM KONFERENCJI


KONFERENCJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ZAKRESIE OBOWIĄZKÓW WŁAŚCICIELI KANCELARII PRAWNYCH

RAJD TATRZAŃSKI 2014

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Konferencji prawnej dotyczącej ochrony danych osobowych oraz obowiązków kancelarii prawnych z tym związanych.

Konferencja odbędzie się w dniach 15-18 maja 2014 w Hotelu Górskim PTTK Kalatówki, nieopodal Zakopanego, w Tatrzańskim Parku Narodowym w malowniczej dolinie Bystrej.

Osoby chętne zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego i odesłania go na adres e-mailowy szkolenia@adexemplum.com

 

 
ZAPRASZAMY NA KURSY PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINÓW
W ROKU 2015

Szanowni Państwo,

w ramach poszerzenia oferty proponowanych przez nas szkoleń przygotowaliśmy w tym roku dodatkowo poza casusami na aktach sądowych również casusy domowe obejmujące krótkie stany faktyczne, pozwalające na utrwalenie umiejętności konstruowania przez Państwa zarzutów (procesowych i materialnych) oraz wniosków w poszczególnych pismach procesowych, jak również komparycji i klauzul umownych, jak również casusy oparte o szeroki opis stanu faktycznego służące praktykowaniu konstruowania całych pism procesowych. Casusy na aktach sądowych stanowią zaś spreparowanie akt i są tożsame z zadaniami egzaminacyjnymi.

Mamy nadzieję, że poszerzenie naszej oferty będzie pozwalało na jeszcze pełniejsze wykorzystanie przez Państwa naszych kursów w tym wiedzy i dyspozycyjności naszych Wykładowców.

 

Z poważaniem,

Sekretariat Szkoły Prawa Procesowego Ad Exemplum

 
ZAPRASZAMY NA KURSY PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINÓW
W ROKU 2015

Szanowni Państwo,

W chwili obecnej kończymy wpisywanie harmonogramu zajęć do systemu tak, aby mieć wszystko gotowe w chwili rozpoczęcia zapisów.

Przygotowując program merytoryczny repetytorium korzystaliśmy z wiedzy i doświadczenia naszych Wykładowców, jak i z umiejętności trenerów technik zapamiętywania i uczenia się, dlatego też mamy nadzieję, że nasza oferta okaże się dla Państwa przydatna i praktyczna. Celem naszych kursów jest bowiem Państwa sukces. Kurs, na który otwieramy zapisy w tej chwili, jest naszym sztandarowym szkoleniem - jest najpełniejszym, najlepiej rozłożonym w czasie programem nauczania, pozwalającym na maksymalne wykorzystanie czasu i rozłożenie sił. Bazując na ocenach i opiniach Państwa Koleżanek i Kolegów, którzy w tym roku przystąpili do egzaminu i wychodząc naprzeciw zgłaszanym oczekiwaniom, przygotowaliśmy w tym roku dodatkowe casusy procesowe i materialne, które mają uzupełnić system nauki oparty o casusy będące spreparowanymi aktami sądowymi. W naszym przeświadczeniu stworzenie tych kilkudziesięciu casusów pozwala na jeszcze bardziej wszechstronne przygotowanie Państwa do egzaminu. Dodatkowo chcemy zaproponować Państwu kolejną, dodatkową pulę casusów (tym razem na bazie akt sądowych), które będziemy sukcesywnie wywieszać w okresie od stycznia do marca, które mają ułatwić Państwu wdrożenie się w szybkie i precyzyjne konstruowanie pism procesowych (około 40 casusów). Dodatkowo w tym roku możemy także zaproponować Państwu dodatkowe materiały dydaktyczne pomocne w zajęciach i samodzielnym rozwiązywaniu casusów oferowane przez Wydawnictwo Ad Exemplum. Prosimy zatem o zapoznanie się z naszą ofertą, którą wywiesimy w najbliższym czasie i w razie jakichkolwiek pytań o kontakt z nami pod adresami mailowymi wskazanymi na stronie bądź nr tel. + 48 88 17 17 888.

W tym roku poszerzyliśmy naszą ofertę o nowe:

  • konwersatoria odpowiadające tematyce potencjalnych zadań egzaminacyjnych,
  • dodatkowe casusy do konwersatoriów i prace domowe,
  • pakiet dodatkowych casusów w formie akt sądowych, udostępniany od stycznia – marca 2015,
  • pomocnicze materiały dydaktyczne Wydawnictwa AD EXEMPLUM oraz
  • przygotowane specjalnie dla Państwa podręczne kodeksy wraz z notatnikami i informacjami dodatkowymi.

 

Z poważaniem,

Sekretariat Szkoły Prawa Procesowego Ad Exemplum

 
SEKRETARIAT SZKOŁY

Szanowni Państwo,

Uprzejmie prosimy o kontakt pod nr telefonu +48 88 17 17 888

 

Z poważaniem,

Sekretariat Szkoły Prawa Procesowego Ad Exemplum

 
KURSY DO EGZAMINU 2015

Szanowni Państwo,

W uwagi na fakt, iż od zeszłego roku zakres egzaminu końcowego poszerza się (opinia, pozew) przygotowujemy obecnie nową, szerszą formułę szkolenia dla Państwa. Będzie ona obejmować prawdopodobnie ponad 140h szkoleniowych zajęć. Zależy nam również bardzo na tym, aby utrzymać dotychczasową cenę kursów. Jednocześnie, ucząc się na doświadczeniu i przysłuchując się Państwa uwagom, planujemy wprowadzić dodatkowe zadania domowe pozwalające na szersze i pełniejsze powtarzanie materiału wymaganego na egzaminach końcowych. Z tego też względu przedstawimy Państwu ofertę na kurs V.2014 – III.2015 do końca tego tygodnia.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O KURSIE:

mail kontaktowy dla kursu radcowskiego: R2015@adexemplum.com

mail kontaktowy dla kursu adwokackiego: A2015@adexemplum.com

mail kontaktowy dla osób przystępujących do egzaminów końcowych bez wymogu odbycia aplikacji: 25_2015@adexemplum.com (dla osób przystępujących do egz. radcowskiego) i 66_2015@adexemplum.com (dla osób przystępujących do egz. adwokackiego).

CZAS TRWANIA KURSU:

maj 2014 – marzec 2015 (11 miesięcy z przerwą wakacyjną, w tym 10 miesięcy kursu).

DATA ROZPOCZĘCIA:

po długim weekendzie majowym.

FORMUŁA:

Kurs rozpoczyna cykl konwersatoriów, na których omawiane są zasady konstruowania poszczególnych pism procesowych i zasady konstruowania umów, w tym rodzaje i zasady formułowania zarzutów, wniosków, tez dowodowych, etc. oraz klauzul umownych.

Celem konwersatoriów jest odświeżenie Państwa wiedzy na poziomie praktycznego jej zastosowania i przełożenia na formuły poszczególnych zapisów, a także jej uporządkowanie i wprowadzenie ujednoliconych standardów formułowania pism i umów odpowiadających praktyce wykonywania zawodów oraz systemowi prawa.

Drugim cyklem edukacyjnym jest cykl ćwiczeń, w czasie których omawiane są zadane wcześniej do domu casusy, skonstruowane na bazie akt sądowych i odpowiadające formule egzaminacyjnej. Po zajęciach ćwiczeniowych jesteście Państwo proszeni o samodzielne skonstruowanie na ich podstawie odpowiednich pism procesowych (apelacji, skarg, pozwów, aktów oskarżenia, opinii). Państwa prace są następnie sprawdzane i poddawane ocenie (w sposób szerszy i bardziej wymagający niż na egzaminie).

Trzecim cyklem szkoleniowym jest seria egzaminów próbnych, które służą zweryfikowaniu Państwa przygotowania do egzaminu. Prace egzaminacyjne są następnie sprawdzane przez nas w standardzie egzaminacyjnym, odsyłane do Państwa i omawiane szczegółowo na najbliższych zajęciach ćwiczeniowych.

Czwartym cyklem edukacyjnym jest seria konwersatoriów końcowych - podsumowujących, które stanowią spięcie w całość całego cyklu szkoleniowego, podkreślają i unaoczniają zasady rządzące formułowaniem pism procesowych i prowadzeniem procesu.

SZACOWANA ILOŚĆ GODZIN:

dla całego kursu - około 140 godzin szkoleniowych, po 40 min każda.

 

Z poważaniem,

Sekretariat Szkoły 

 
Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało wytyczne!

Szanowni Państwo,

Informujemy, że na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości pojawiły się właśnie zadania wraz z opisami istotnych zagadnień na egzamin radcowski i adwokacki, który został przeprowadzony w dniach 19 – 21 marca 2014 r.

Zamieszczamy dla Państwa linki poniżej:

http://ms.gov.pl/pl/ogloszenia/news,5879,zadania-wraz-z-opisami-istotnych-zagadnien-na.html"> - EGZAMIN ADWOKACKI

http://ms.gov.pl/pl/ogloszenia/news,5878,zadania-wraz-z-opisami-istotnych-zagadnien-na.html - EGZAMIN RADCOWSKI

 

Z poważaniem,

Sekretariat Szkoły Prawa Procesowego Ad Exemplum